Erken Kayıt Konaklama Son Tarih 22 Aralık 2019
10-13 Aralık 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceğimiz 3. FTR Kurs Günleri Kongresi’ne sizleri davet etmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Kurslar

 • Tam Gün - Alt Ekstremitede Lenfödem Rehabilitasyon Kursu

  Kursun Adı
  Alt Ekstremitede Lenfödem Rehabilitasyon Kursu
  Kursun Süresi
  Tam Gün
  Öğrenim Hedefleri
  Lenfödem; son yıllarda kanser tedavilerindeki gelişmelere bağlı olarak hastaların sürvi sürelerinin uzamasıyla daha sık karşılaştığımız ancak sadece kanser cerrahilerine değil venöz yetmezlik, lipödem, obezite, enfeksiyon ve travmalara bağlı olarak da karşımıza çıkabilen ya da primer lenfatik yetmezliklerle yeni doğan veya ileri yaşta çocuklarda karşılaştığımız kronik ilerleyen bir hastalıktır. Bu kursun amacı; lenfödem tanı, ayırıcı tanısını yapabilmek, lenfödemle ilgili tüm klinik değerlendirmeleri, takipleri ve tedavi seçeneklerini son literatür verileri ışığında öğrenmektir. Tüm gün sürecek kursun öğleden önceki kısmında teorik eğitim verilecektir. Öğleden sonraki kısımda lenfödemin ana tedavisi olan kompleks dekonjestif terapinin tüm basamakları (manuel lenfatik drenaj, çok tabakalı bandajlama, cilt bakımı, egzersiz, öz yönetim) pratik uygulamalarla gösterilecektir. Bu kursu tamamlayan meslektaşlarımız, ödem/lenfödem/ lipödem/venöz ödem ayırıcı tanısını yapıp lenfödem tanısını koyabilecekler ve hastaların bireysel özelliklerine göre hangi tedavilerin yapılacağını hangi bası giysilerinin reçete  edileceğini ve hastaların takiplerinin nasıl olacağını, nelere dikkate edileceğini kavramış olacaklardır.
  Kurs Sorumluları
  Figen Ayhan, Sibel Eyigör, Oya Özdemir, Burcu Duyur Çakıt, Seçil Vural

  Program
  Lenfödem Anatomi ve Fizyolojisi
  Lenfödemde Değerlendirme, Tanı ve Takip
  Lenfödemde Kompleks Dekonjestif Terapi Dışındaki (KDT) Tedaviler
  KDT Ana Hatlar
  Lenfödemde Kompresif Tedaviler ve Yenilikler
  Pratik Uygulamalar
  Cilt Bakımı ve Eğitim
  Manuel Lenfatik Drenaj
  Lenfödem Egzersizleri
  Lenfödemde Bandajlama
  Lenfödemde Self Masaj ve Self Bandaj

 • Tam Gün - Alt Ekstremite Nörolojik Problemlerde Ortez Reçeteleme Kursu

  Kursun Adı
  Alt Ekstremite Nörolojik Problemlerde Ortez Reçeteleme Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Demet Ofluoğlu

  Eğitmenler
  Demet Ofluoğlu, Özlem El, Yaşar Tatar

  Program
  Hastanın Değerlendirilmesi: Fizik Muayene ve Normal Yürüme-
  Demet Ofluoğlu

  Eklem ve Ortez Biomekaniği: Ortez Reçetelemede Önemi
  Yaşar Tatar

  Serebral Palside Ortez Reçeteleme Prensipleri ve Vaka Örnekleri
  Demet Ofluoğlu

  Spinal Kord Yaralanmalarında Ortez Reçeteleme Prensipleri ve Vaka Örnekleri
  Özlem El

  Hemiplejide Ortez Reçeteleme Prensipleri ve Vaka Örnekleri
  Demet Ofluoğlu

  Spina Bifidada Ortez Reçeteleme Prensipleri ve Vaka Örnekleri
  Özlem El

  Vaka Örnekleri Üzerinden Tartışma
  Yaşar Tatar

  Pratik Uygulama: AFO Deneyimi, Yapımı ve Konvansiyonel ve 3D Ölçü Alma Yöntemleri
  Yaşar Tatar

 • Tam Gün - Eklemiçi Enjeksiyonlar Kursu

  Kursun Adı
  Eklemiçi Enjeksiyonlar Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Katılımcıların FTR uzmanlık pratiğinde  enjeksiyon uygulamalarının yeri ve önemini öğrenmeleri, genel enjeksiyon kurallarını gözden geçirmeleri, eklemiçi enjeksiyonlarda en sık kullanılan ajanları bilmeleri, el bileği, dirsek ve ayak bileğinde eklemiçi enjeksiyonlar pratiğini kazanmaları hedeflenmektedir.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Demirhan Dıraçoğlu

  Eğitmenler
  Demirhan Dıraçoğlu, Cihan Aksoy, Mahir Topaloğlu, Nalan Şen

  Program
  Genel Enjeksiyon Kuralları          
  Cihan Aksoy

  El Bileği Enjeksiyonları (USG Eşliğinde ve Anatomik Belirteçler Yardımıyla)
  Demirhan Dıraçoğlu

  Dirsek Enjeksiyonları (USG Eşliğinde ve Anatomik Belirteçler Yardımıyla)
  Mahir Topaloğlu

  Ayak Bileği Enjeksiyonları (USG Eşliğinde ve Anatomik Belirteçler Yardımıyla)
  Nalan Şen

 • Tam Gün - Engelli Çocuğun Değerlendirilmesi ve Çözger Kursu

  Kursun Adı
  Engelli Çocuğun Değerlendirilmesi ve Çözger Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri
  •             Riskli Bebek, Nörogelişimsel/Motor Gerilik, Serebral Palsi, Spina Bifida, Tortikollis, Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizisi(OBPP), Nöromüsküler Hastalık(DMD/BMD ve SMA) gibi sık rastlanan durumlarda klinik tanı algoritmalarını ve  değerlendirme ölçeklerini;
  •             Yukarıdaki durumlarda verilecek ÇÖZGER sağlık kurulu raporlamasını öğrenecekler;
  •             Farklı olgular üzerinde engellilik değerlendirmesini tartışarak, beceri kazanacaklardır.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Resa Aydın

  Eğitmenler
  Resa Aydın, Özlem El, Evrim Karadağ Saygı, Ece Ünlü Akyüz, Nalan Çapan

  Program
  Tanışma

  Çözger ile Neler Değişti?
  Resa Aydın

  Riskli Bebek ve Nörogelişimsel Gerilikler              
  Resa Aydın

  Serebral Palsi    
  Özlem El

  Spina Bifida       
  Ece Ünlü Akyüz

  Tortikollis           
  Nalan Çapan

  OBPP   
  Evrim Karadağ Saygı

  Sık görülen Nöromüsküler Hastalıklar    
  Resa Aydın (DMD/BMD)
  Evrim Karadağ Saygı (SMA)

  Olgu Sunumları ve Tartışma       
  Resa Aydın
  Özlem El
  Evrim Karadağ Saygı
  Ece Ünlü Akyüz
  Nalan Çapan

  Kursun değerlendirmesi              

 • Tam Gün - Erişkinlerde “Engellilik, Engelli Sürücü ve Askeri Sağlık Kurulu” Raporlama Kursu

  Kursun Adı
  Erişkinlerde “Engellilik, Engelli Sürücü ve Askeri Sağlık Kurulu” Raporlama Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Katılımcılara; “Erişkin Engelli Sağlık Kurulu Raporlama Usulü (Üst ekstremitede engellilik oranlarının değerlendirilmesi, Alt ekstremite ve gövdede engellilik oranlarının değerlendirilmesi),  tam bağımlı kararının verilmesi, sürücülere verilecek sağlık raporlarında kas iskelet sorunlarına yaklaşım ve Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları'nda Askeri Sağlık Kurulu Raporları” konularında bilgi ve tutum sağlayacaktır.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Derya Demirbağ Kabayel

  Eğitmenler
  Derya Demirbağ Kabayel, Meliha Kasapoğlu Aksoy, Beril Doğu, Nilgün Bilgili Mesci, Hande Özdemir

  Program
  Tanışma

  Ön Anket

  Engelli Sağlık Kurulu Yönetmeliği, Kurul Yapısı ve İşleyişi                               
  Derya Demirbağ Kabayel

  Engel Oranları Cetvelinin Kısa Tanıtımı, Engelli Sağlık Kurulu Rapor Formatı ve Balthazad Yönteminin Anlatımı
  Derya Demirbağ Kabayel

  Kas İskelet Sistemi Engelliliği- Giriş, Omurgaya Ait Sorunlarda Engellilik  
  Hande Özdemir

  Üst Ekstremiteye Ait Sorunlarda Engellilik Oranları
  Meliha Kasapoğlu Aksoy

  Alt Ekstremiteye Ait Sorunlarda Engellilik Oranları
  Hande Özdemir

  Santral ve Periferik Sinir Sistemi Hastalıklarına Bağlı Bozukluklar
  Hande Özdemir

  Ftr Uzmanı Alanına Giren Hastalıkların Diğer Sistemik Bulgularının Engel Oranı Cetvelinde İncelenmesi, Engel Oranları
  Derya Demirbağ Kabayel

  Tam/Kısmi Bağımlı Birey Kararı ve FIM, Engelli Hakları
  Derya Demirbağ Kabayel

  Engelli Sürücü Raporlama Usülleri
  Nilgün Bilgili Mesci

  Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları’nda Askeri Sağlık Kurulu Raporları
  Beril Doğu

  Bitiş Anketi

 • Tam Gün - Fizik Tedavi Modaliteleri Kursu

  Kursun Adı
  Fizik Tedavi Modaliteleri Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Fizik Tedavi Modalitelerini tanımak (teknik özellikler, fizyolojik etkileri, etki mekanizmaları), endikasyonları, kontrendikasyonları, uyarılar (kullanım sırasındaki tehlikeler), uygulama teknikleri konusunda becerileri geliştirmek.    

  Kurs Sorumluları
  Funda Çalış, Derya Demirbağ Kabayel, Ferda Özdemir, Jale İrdesel, Remzi Çevik

  Program
  ESWT (Teorik)  
  Funda Çalış

  Manyetik Alan Tedavileri (Teorik)           
  Derya Demirbağ Kabayel

  Elektroterapi, Rehabilitasyonda Elektrik Stimülasyonu (FES, NMES) (Teorik)       
  Ferda Özdemir

  Derin Isıtıcılar (Teorik)  
  Jale İrdesel

  Traksiyon (Teorik)          
  Remzi Çevik

  ESWT (Uygulama)          
  Funda Çalış

  Manyetik Alan Tedavileri (Uygulama)    
  Derya Demirbağ Kabayel

  Elektroterapi, Rehabilitasyonda Elektrik Stimülasyonu (FES, NMES)  (Uygulama)
  Ferda Özdemir

  Derin Isıtıcılar (Uygulama)          
  Jale İrdesel

  Traksiyon (Uygulama)  
  Remzi Çevik

 • Tam Gün - Kardiyak Rehabilitasyon ve Aerobik Egzersizler Kursu

  Kursun Adı
  Kardiyak Rehabilitasyon ve Aerobik Egzersizler Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Bu kursun sonunda katılımcıların, kardiyak sorunu olan hastalarda rehabilitasyon gereksinimini belirleyebilmeleri, kardiyak rehabilitasyon öncesi tıbbi değerlendirme yöntemlerini kavramaları,  egzersiz testlerini uygulayıp değerlendirebilmeleri,  test sonuçlarına göre egzersiz reçetesi oluşturabilmeleri, aerobik egzersizlerin endikasyon ve temel ilkelerini tanımlayabilmeleri, aerobik egzersizleri yapabilmeleri ve hastaya uygulatabilmeleri amaçlanmaktadır.

  Bilgi:

  • Kardiyak rehabilitasyonu, kapsamını açıklar.
  • Kardiyak rehabilitasyonun endikasyon ve kontrendikasyonlarını sıralar.
  • Kardiyak rehabilitasyon risk gruplarını tanımlar.
  • Egzersiz testi ile ilgili temel bilgileri açıklar.
  • Aerobik Egzersiz reçetesi yazma kurallarını tanımlar.
  • Aerobik egzersiz ile ilgili temel bilgileri tanımlar.

   Beceri:

  • Efor testi sistemi ile egzersiz testi yapar.
  • Egzersiz testi sonuçlarını yorumlar.
  • Kardiyak rehabilitasyon kapsamında uygulanan aerobik egzersizleri uygular.
  • Hastaya uygun egzersiz reçetesi oluşturur.

      Tutum:

  • Kardiyak sorunu olan hastalarda rehabilitasyon gerekliliğini kavrar.
  • Hastalara egzersiz önerme konusunu önemser.
  • Sağlıklı yaşam için egzersizin önemini benimser.
  • Tüm hastalarına uygun egzersiz önerilerinde bulunmanın öneminin farkında olur.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Birkan Sonel Tur

  Eğitmenler
  Nesrin Demirsoy, Yeşim Aytür, Füsun Köseoğlu, Birkan Sonel Tur, Özden Özyemişçi Taşkıran

   

  Program
  KR Tanım, Kapsam, Endikasyon, Kontrendikasyon, Risk Grupları
  Nesrin Demirsoy                                            

  KR, Test Öncesi Değerlendirme
  Yeşim Aytür
                                                
  KR Öncesi Egzersiz Testi
  Birkan Sonel Tur                                            

  Egzersiz Kapasitesi Değerlendirme Pratiği
  Nesrin Demirsoy
  Füsun Köseoğlu
  Yeşim Aytür
  Birkan Sonel Tur
  Özden Özyemişçi Taşkıran                                         

  A Grubu                                                                              B Grubu
  Koşubandında Efor Testi (40’)                                    Bisiklette Efor Testi (40’)
  Bisiklette Efor Testi         (40’)                                      Koşubandında Efor Testi (40’)

  Egzersiz Testi Değerlendirme ve Yorum
  Özden Özyemişçi Taşkıran

  Aerobik Egzersiz Reçetesi Oluşturma
  Füsun Köseoğlu

  Grup çalışması: KR ve Egzersiz Reçeteleme
  Nesrin Demirsoy
  Füsun Köseoğlu
  Yeşim Aytür
  Birkan Sonel Tur
  Özden Özyemişçi Taşkıran                         

  Uygulama: Egzersiz Seansı Örnekleri      
  Nesrin Demirsoy
  Füsun Köseoğlu
  Yeşim Aytür
  Birkan Sonel Tur
  Özden Özyemişçi Taşkıran         

  A Grubu                                                                            B Grubu
  Koşubandında Egzersiz Seansı (20’)                         Bisiklette Egzersiz Seansı (20’)
  Bisiklette Egzersiz Seansı (20’)                                   Koşubandında Egzersiz Seansı (20’)

 • Tam Gün - Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Akupunktur Uygulamaları Kursu

  Kursun Adı
  Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Akupunktur Uygulamaları Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimlerini ve araştırma görevlilerini tamamlayıcı tıp yöntemlerinin en yaygın kullanılan yöntemlerinden birisi  olan ‘akupunktur ‘ ile tanıştırmak; kas iskelet sistemi hastalıklarındaki uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgilendirme sağlamak.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Akın Erdal

  Eğitmenler
  Akın Erdal, Fatma Gülçin Ural, Yasemin Çayır

  Program
  Akupunkturda Temel Kavramlar
  Geleneksel Çin Tıbbına Göre Akupunktur
  Batı Tıbbına Göre Akupunktur Endikasyonları, Etki Mekanizmaları, Kontrendikasyonları
  Kas İskelet Sisteminde Akupunktur Uygulamaları
  Bel Ağrılarında Akupunktur Uygulamaları (Teorik ve Pratik)
  Fibromiyaljide  Akupunktur Uygulamaları(Teorik ve Pratik)

 • Tam Gün - Kas İskelet Sisteminin MR ile Değerlendirilmesi Kursu

  Kursun Adı
  Kas İskelet Sisteminin MR ile Değerlendirilmesi Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Kurs Sorumlusu
  Koordinatör
  Mehmet Yörübulut

  Program
  Üst Ekstremitede MR Görüntülüme
  Mehmet Yörübulut

  Alt Ekstremitede MR Görüntüleme
  Mehmet Yörübulut

  Omurgada MR Görüntüleme    
  Mehmet Yörübulut

 • Tam Gün - Manuel Tıp Kursu (Torakal Bölge)

  Kursun Adı
  Manuel Tıp Kursu (Torakal Bölge)

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Manuel tıp son yıllarda kas-iskelet sistemi ile ilgilenen uzmanlık alanlarında önemi daha iyi anlaşılan bir tanı ve tedavi yöntemidir. Bu kursun amacı, katılımcıların torakal bölgede manuel tanı ve tedavi yöntemlerini gözden geçirmelerinin sağlanmasıdır.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Cihan Aksoy

  Eğitmenler
  Cihan Aksoy, Demirhan Dıraçoğlu, Mustafa Çorum, Agalar Cavadov

  Program
  Manuel Tıpta Temeller                 
  Cihan Aksoy

  Torakal Bölgede Manuel Tanı
  Demirhan Dıraçoğlu

  Torakal Bölgede Manuel Tedavi
  Mustafa Çorum

  Pratik Uygulama
  Agalar Cavadov

 • Tam Gün - Pediatrik Rehabilitasyonda Temel Yaklaşım Kursu

  Kursun Adı
  Pediatrik Rehabilitasyonda Temel Yaklaşım Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri
  FTR pratiğinde çocuk hastaların yeri, mesleki ve kurumsal anlamda ülkemizde gittikçe önem kazanmaktadır.  Birçok ülkede yandal olarak kabul edilen bu bilim alanındaki eğitim ve tecrübeler, sağlık politikaları gereği gelecekte daha fazla duyacağımız mükemmeliyet merkezleri yapılanmalarında da hekimlerimize avantaj sağlayacaktır. Tam günlük bu kursta görsel ögeler ağırlıkta tutulacak olup; pediatrik rehabilitasyonda temel yaklaşımın unsurları olan çocuk hastada anamnez alma, statik ve dinamik muayene ile rehabilitasyon hedefleri doğrultusunda tedavi planı yapma konusunda temel kazanımların edinilmesi hedeflenmektedir. Vaka örnekleri üzerinden pratiğe yönelik interaktif  bir kurs planlanmıştır.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Evren Yaşar

  Eğitmenler
  Evren Yaşar, Şehim Kutlay, Birol Balaban, Özge Tezen, Seçilay Güneş

  Program
  Anamnez Alma

  Çocuk Hasta Muayenesi

  Ayırıcı Tanıda Laboratuvar                          

  Yürüyüş Analizi (Görsel)

  Ortez Planlama Prensipleri

  Hastalık Gruplarında (SerebralPalsi; Beyin Hasarı;Meningomiyelosel; ObstetrikPalsi; İdiyopatik Parmak Ucu Yürüyüşü; Ağrı Sorunları; Kas Hastalıkları Gibi) Tedavi Hedefleri

  Çocuk Hastada İlaç Tedavileri / Enjeksiyon Teknikleri / Egzersiz Planlama
 • Tam Gün - Skolyoz; Değerlendirme ve Tedavi Reçeteleme Kursu

  Kursun Adı
  Skolyoz; Değerlendirme ve Tedavi Reçeteleme Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri

  • Skolyoz hastalarında değerlendirme ve skolyozun konservatif tedavileri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. 
  • Skolyoz tanımı, etyolojisi ve sınıflandırması konusunda bilgi sahibi olmak
  • Skolyozlu bireyin postürel, radyolojik ve topografik değerlendirmesi konusunda bilgi sahibi olmak
  • Uygun egzersizleri belirlemek ve reçetelemek
  • Uygun korse reçetelemek ve korsenin uygunluğunu değerlendirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
  • Skolyozun takip kriterleri konusunda bilgi sahibi olmak
  • Korse ölçüm ve uygulama konusunda beceri kazanmak

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Hürriyet Yılmaz

  Eğitmenler
  Hürriyet Yılmaz, Filiz Tuna, Gülseren Kayalar, Ahsen Büyükaslan, Aynur Metin Terzibaşıoğlu

  Program
  Skolyozda Tanım, Terminoloji, Klinik Değerlendirme                      
  Filiz Tuna

  Skolyozda Radyolojik Değerlendirme ve Modern Değerlendirme Yöntemleri
  Gülseren Kayalar

  Olgularla  Workshop
  Aynur Metin Terzibaşıoğlu

  Skolyozda Temel Egzersiz Yaklaşımları ve Skolyoz Okulları
  Ahsen Büyükaslan

  Skolyozda Ortezleme
  Hürriyet Yılmaz

  Olgularla  Workshop
  Aynur Metin Terzibaşıoğlu

 • Tam Gün - Spondiloartritlerde Olgularla Tanı ve Tedavi Kursu

  Kursun Adı
  Spondiloartritlerde Olgularla Tanı ve Tedavi Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri

  • Farklı SpA hastalarını sınıflayabilmek ve ayırt edebilmek.
  • Radyolojik ve nonradyolojik axial SpA arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların farkında olmak.
  • Değerlendirme ölçeklerini bilmek (hastalık aktivitesi, fonksiyonel değerlendirme, radyolojik değerlendirme ölçekleri) ve hastalar üzerinde uygulayabilir olmak.
  • Günlük klinikte değişik hastalık aktivitesinde olan hastalarda hangi tedavilerin ve nasıl uygulandığı bilgisini edinmek ve tedavi başarılarının ve olası yan etkilerinin farkında olmak
  • Günlük klinikte değişik hastalık aktivitesinde olan hastalarda en yeni tedavi yaklaşımlarını bilmek, bu tedavileri uygulamayı özümsemek ve bu tedavilere yanıtların ve olası yan etkilerinin farkında olmak.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Şebnem Ataman

  Eğitmenler
  Erhan Çapkın, Özgür Akgül, Zafer Günendi

  Program
  Spondiloartritlerin Klasifikasyonu, Radyolojik ve Nonradyolojik SpA’nın Olgular Üzerinden Tanısı, Değerlendirimi ve İzlemi
  Erhan Çapkın

  Olgularla Ankilozan Spondilitte Tedavi Başarıları, Hangi Hastaya, Ne Zaman Hangi Tedavi?
  Özgür Akgül

  Nonradyolojik axSpA Hastası için Olgular Üzerinden Erken Tedavi Başarıları Nelerdir?
  Özgür Akgül

  Psöriatik Artritte Olgularla Yeni Tedavi Yaklaşımları
  Zafer Günendi

 • Tam Gün - Temel İstatistik Kursu ve SPSS Uygulaması

  Kursun Adı
  Temel İstatistik Kursu ve SPSS Uygulaması

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri

  • Çalışmalarda istatistiksel planlama yapabilme
  • Temel istatistiksel analizleri öğrenme
  • SPSS paket programı ile istatistiksel testler yapabilme
  • Test sonuçları ve SPSS çıktılarını yorumlayabilme hedeflenmektedir.
  • Genel olarak araştırmacıların istatistik okuyucusu olabilmesi ve kendi çalışmalarının istatistiksel analizlerini yapabilmek hedeflenmektedir.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  İlker Ercan

  Eğitmenler
  İlker Ercan, Fatma Ezgi Can, İbrahim Şahin, Özlem Toluk, Arda Uzunoğlu

  Program
  Temel İstatistiksel Kavramlar - Ortalamalar ve Dağılım Ölçütleri
  İlker Ercan

  Örnekleme                       
  İlker Ercan

  Parametrik ve Nonparametrik Bağımsız İki - Örneklem Testleri
  İlker Ercan

  Parametrik ve Nonparametrik Bağımlı İki - Örneklem Testleri
  İlker Ercan

  SPSS Uygulama
  Fatma Ezgi Can
  İbrahim Şahin
  Özlem Toluk
  Arda Uzunoğlu

  Parametrik ve Nonparametrik K Grup Testleri
  İlker Ercan

  SPSS Uygulama
  Fatma Ezgi Can
  İbrahim Şahin
  Özlem Toluk
  Arda Uzunoğlu

  Kategorik Veri Analizi
  İlker Ercan

  SPSS Uygulama
  Fatma Ezgi Can
  İbrahim Şahin
  Özlem Toluk
  Arda Uzunoğlu

  İlişki ve Regresyon Analizleri
  İlker Ercan

  SPSS Uygulama
  Fatma Ezgi Can
  İbrahim Şahin
  Özlem Toluk
  Arda Uzunoğlu

 • Tam Gün - Temel ve İleri Ozon Uygulamaları Kursu

  Kursun Adı
  Temel ve İleri Ozon Uygulamaları Kursu

  Kursun Süresi
  Tam Gün

  Öğrenim Hedefleri

  • Ozonun etki mekanizmaları konusunda temel bilgi edinilmesi
  • Antioksidan tedavi nedir ?  Öğrenilmesi.
  • Ozon tedavisinin, yüksek doz C vitamini, glutatyon gibi  ilaçlarla kombine edilmesi
  • Ozon tedavisinde ardışık uygulamalar ve doz ayarlanması konusunda bilgilenme
  • Ozonun uygulama şekilleri konusunda bilgi edinilmesi
  • Kas iskelet sistemi hastalıkları ve diğer hastalıklarda ozon tedavisinin yeri konusunda bilgilenme
  • Ozonun uygulama şekillerinin pratik olarak gösterilmesi
  • Ultrason eşliğinde lokal ozon enjeksiyonlarının gösterilmesi

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Kamil Yazıcıoğlu

  Eğitmenler
  Kamil Yazıcıoğlu, Ruhi Çakır, Serdar Kesikburun, Emre Adıgüzel

  Program
  Ozonun Etki Mekanizmaları ve Uygulama Yolları
  Kamil Yazıcıoğlu

  Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında  Ozon Tedavisi
  Serdar Kesikburun

  Sistemik Hastalıklarda Ozon Tedavisi     
  Emre Adıgüzel

  Ozon Uygulamalarında Klinik Deneyimler
  Ruhi Çakır

  Genel Ozon Uygulamaları Pratiği
  Kamil Yazıcıoğlu
  Ruhi Çakır
  Serdar Kesikburun
  Emre Adıgüzel

  Ozon Tedavisi ile Kombine Uygulamalar (Yüksek Doz C Vitamini, Glutatyon, Şelasyon Tedavileri), Ardışık Ozon Uygulamaları
  Ruhi Çakır

  US Eşliğinde Lokal Ozon Enjeksiyonları (Diz, Omuz, Yumuşak Doku, Paravertebral, Epidural)
  Kamil Yazıcıoğlu
  Serdar Kesikburun
  Emre Adıgüzel

  İleri Ozon Uygulamaları CGF, Ozon PRP
  Ruhi Çakır
  Kamil Yazıcıoğlu

 • Yarım Gün - Ayak ve Ayak Bileği Hastalıklarında Pedobarografik Değerlendirme Kursu

  Kursun Adı
  Ayak ve Ayak Bileği Hastalıklarında Pedobarografik Değerlendirme Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Ayak ve ayak bileği sorunlarında pedobarografik değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Hakan Tuna

  Eğitmenler
  Hakan Tuna, Nurettin Taştekin

  Program
  Anatomi ve Fizik Muayene
  Nurettin Taştekin

  Ayak ve Ayak Bileği Ağrıları                                        
  Nurettin Taştekin

  Pedobarografik Değerlendirme                               
  Hakan Tuna

  Vakalarla Pedobarografik Değerlendirme
  Hakan Tuna
  Nurettin Taştekin                                          

 • Yarım Gün - Botulinum Toksin Uygulaması Kursu

  Kursun Adı
  Botulinum Toksin Uygulaması Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Bu kursta amacımız spastisitenin lokal tedavisinde botulinum toksin enjeksiyonunun yeri, toksinin yapısı, etki mekanizması, sulandırılması, doz ayarlaması, hasta değerlendirmesi, kas seçimi, uygulama koşulları, uygulama teknikleri, eşlik eden diğer tedavi yöntemleri ve hasta takip protokollerinin teorik olarak anlatılmasıdır. Kursiyerler alt ekstremitede en sık uygulanan kasların anatomik lokalizasyonlarını, fonksiyonel anatomisini, her kas için öngörülen doz limitlerini ayrıntılı olarak öğreneceklerdir. Ayrıca US tekniğinin detayları anlatılacak, US ile ilgili kaslar canlı model üzerinde gösterilecektir.

  Kurs Sorumluları
  Kordinatör
  Belgin Erhan

  Eğitmenler
  Belgin Erhan, Sumru Özel, Özlen Peker

 • Yarım Gün - Diz Osteoartritli Hastalarda Dekstroz Proloterapinin Kullanımı Kursu

  Kursun Adı
  Diz Osteoartritli Hastalarda Dekstroz Proloterapinin Kullanımı Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Proloterapinin etki mekanizmasının, endikasyon ve kontraendikasyonlarının literatür verileri eşliğinde gözden geçirilmesi, proloterapi tedavisi öncesi ve sonrası uygulamalar, diz ekleminin topografik anatomisi ve işaretlenmesi, proloterapi uygulamasında kullanılacak solüsyon ve malzemelerin seçimi ve hazırlanması, diz ekleminde proloterapi uygulama teknikleri.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Emel Özcan

  Eğitmenler
  Emel Özcan, Mehmet Ali Taşkaynatan, Ekin İlke Şen

  Program
  Proloterapinin Tanımı, Etki Mekanizması, Endikasyon, Kontraendikasyon ve Yan Etkiler
  Emel Özcan       

  Literatürün Gözden Geçirilmesi                               
  Ekin İlke Şen

  Proloterapide Kullanılan Solüsyonlar ve Malzemeler                                      
  Ekin İlke Şen

  Diz Eklemi Topografik Anatomisi, Değerlendirme, Hastanın Hazırlanması-İşaretleme
  Mehmet Ali Taşkaynatan

  Dizde Dekstroz Proloterapi Uygulama
  Emel Özcan, Mehmet Ali Taşkaynatan, Ekin İlke Şen    


 • Yarım Gün - Elektrofizyoloji Kursu Olgularla Elektronöromiyografi (ENMG)

  Kursun Adı
  Elektrofizyoloji Kursu: Olgularla Elektronöromiyografi (ENMG)

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Elektronöromiyografi (ENMG), periferik sinir sistemini ilgilendiren değişik lezyonlarda etyolojik nedeni belirlemek, lezyonun şiddetini ve dönemini tespit etmek ve bazı durumlarda prognozu gözlemlemek için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimlerine yararlı bilgi sağlayan çok önemli bir inceleme yöntemidir. Bu kursta; FTR uzman ve asistan arkadaşlarımızın ne zaman elektrofizyolojik istem yapması, olası yanılsamalar, raporlama ve yorumlama hakkında fikir sahibi olmasını sağlamak; sinir iletim çalışmaları, iğne elektromiyografisi ve refleks çalışmalar hakkında temel prensipleri aktarmak ve hangi durumlarda endike olduğunu belirtmek; elektronöromiyografinin daha iyi anlaşılabilmesi için klinik pratikte sık karşılaşılan durumlarda olgular üzerinden sonuçları tartışmak ve bir bütün olarak ENMG’nin önemini ve yerini anlatmaktır.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Gülseren Akyüz

  Eğitmenler
  Gülseren Akyüz, Elif Aydın, Esra Giray

  Program
  ENMG de İstem, Teknik ve Fizyolojik Yanılsamalar
  Gülseren Akyüz

  Motor ve Duyu Sinir İletim Çalışmaları
  Elif Aydın

  İğne Elektromiyografisi ve Refleks Çalışmalar
  Esra Giray

  Olgularla Elektronöromiyografi
  Elif Aydın
  Esra Giray

  Raporlama ve Yorumlama
  Gülseren Akyüz


 • Yarım Gün - El-El Bileği, Ayak-Ayak Bileği Ultrasonografisi Kursu

  Kursun Adı
  El-El Bileği, Ayak-Ayak Bileği Ultrasonografisi Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Her kursiyerin el-el bileği ve ayak-ayak bileği bileğinin ultrasonografik olarak değerlendirebilmesi ve bu yapıların olası patolojilerini tanımlayabilmesi.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Kenan Akgün

  Eğitmenler
  Deniz Palamar Kadıoğlu, Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu

  Program
  El-El Bileği Ultrasonografisi                        
  Deniz Palamar Kadıoğlu

  Ayak-Ayak Bileği Ultrasonografisi
  Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu

  Pratik Uygulama
  Deniz Palamar Kadıoğlu
  Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu

 • Yarım Gün - FTR Uygulamalarında Hukuki Süreçler Kursu

  Kursun Adı
  FTR Uygulamalarında  Hukuki Süreçler Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Ziynet Özçelik

  Eğitmenler
  Ziynet Özçelik, Kürşat Bafra

  Program
  Sağlık Hizmeti Sunumunda Ortaya Çıkan Zararlar Nedeniyle Sorumluluk/Malpraktis, Başlatılan Soruşturma ve Yargılamalarda Bilirkişilik Uygulamaları 

  MEB ve Sağlık Bakanlığı Mevzuatları Yönünden Özürlülük Raporu Düzenlemeleri ile Evde Bakım ve Hizmet Satın Almada Hekim Sorumluluğu

  Veri Sorumluları Sicili'ne (VERBİS) Kayıt İşlemlerinde Hekimler

   Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sözleşmeleri ve Yönetsel Düzenlemelerdeki Hakları

  Acil Havuz Nöbeti – Dahili Havuz Nöbeti Uygulamalarında FTR Branşının Yeri

 • Yarım Gün - Girişimsel Algoloji Kursu

  Kursun Adı
  Girişimsel Algoloji Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  1. FTR’de algolojik uygulamaların yerinin belirlenmesi ve FTR alanındaki özellikle omurga ve diğer sık girişimsel işlem uygulanan patolojilerde klinik ve radyolojik bulgular ışığında, hastaların ne zaman girişimsel işleme yönlendirilmesi ve bu hastalarda hangi girişimsel işlemlerin, hangi sıra ile uygulanması gerektiğinin öğrenilmesi.

  2. Girişimsel algoloji uygulayıcı gözüyle lomber manyetik rezonans görüntüleme değerlendirmesinin öğretilmesi.

  3. Sık uygulanan girişimsel işlemlerin tanıdaki ve tedavideki rolünün belirlenmesi, işlemlerin etkinlik düzeylerinin ve olası komplikasyonlarının tartışılması.

  4. İşlem yapılan bir hasta nasıl izlenmeli, işlem dışında ne tür egzersizler, rehabilitasyon programı uygulanmalı; bilişsel davranışsal tedavinin ve diğer rehabilitatif yaklaşımların programlara nasıl eklenmesi gerektiğinin tartışılması.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Osman Hakan Gündüz

  Eğitmenler
  Osman Hakan Gündüz, Sibel Demir Deviren, Savaş Şencan

  Program
  Tanışma                                             
  Girişimsel Algolojide Kullanılan Malzemeler, İlaçlar ve Görüntüleme Teknikleri
  Savaş Şencan
                                

  Klinik ve Radyolojik Bulgular ile Hangi Hastada, Hangi İşlemin Yapılması Gerektiğine Nasıl Karar Verilir?
  Osman Hakan Gündüz

  Kronik Bel Ağrısında Bilişsel Davranışsal Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları
  Sibel Demir Deviren

  Boyun Ağrısında Girişimsel Tedavi Uygulamaları: Teknik, Etkinlik ve Komplikasyonlar
  Savaş Şencan

  Olgularla Girişimsel Algoloji Uygulamaları (Video ve Vaka Sunumları)
  Osman Hakan Gündüz
  Savaş Şencan

  Olgularla Klinik ve Radyolojik Veriler İle Girişimsel Algoloji Deneyimleri: İşleme Karar Verme, Sonucu Değerlendirme ve İzlem
  Osman Hakan Gündüz
  Sibel Demir Deviren


 • Yarım Gün - Girişimsel Ultrasonografi Kursu (Omuz)

  Kursun Adı
  Girişimsel Ultrasonografi Kursu (Omuz)

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Daha önce temel kas iskelet US eğitimi almış olan fizyatristlere omuz muayenesi üzerinden  tedavi amaçlı girişimsel US becerisi kazandırmak

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Ömer Faruk Şendur

  Eğitmenler
  Ömer Faruk Şendur, Banu Dilek

  Program
  Girişimsel Ultrasonografi                            
  Ömer Faruk Şendur

  Omuz Fonksiyonel Anatomi ve Ultrasonografisi
  Banu Dilek

  Uygulama
  Ömer Faruk Şendur
  Banu Dilek

 • Yarım Gün - İnmede Üst Ekstremite Sorunlarına Yaklaşım Kursu

  Kursun Adı
  İnmede Üst Ekstremite Sorunlarına Yaklaşım Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  •             İnmeli hastalarda üst ekstremite sorunlarının literatür verileri eşliğinde gözden geçirilmesi.
  •             Omuz ağrılı hastalarda tedavi yöntemlerinin seçimi ve uygulama teknikleri: pozisyonlama, omuz destekleri, kinezyobantlama, enjeksiyonlar.
  •             Üst ekstremite rehabilitasyonunda güncel yaklaşımlar: zorunlu kullanım tedavisi, ayna tedavisi endikasyonları ve uygulanması.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Ayşe Yalıman

  Eğitmenler
  Ayşe Yalıman, Ekin İlke Şen, Cansın Medin Ceylan

  Program
  İnmeli Hastalarda Üst Ekstremite Sorunları ve Literatür Verileri Eşliğinde Gözden Geçirilmesi
  Ayşe Yalıman
  Cansın Medin Ceylan

  Omuz Ağrılı Hastalarda Tedavi Yöntemleri: Pozisyonlama, Omuz Destekleri, Kinezyobantlama, Enjeksiyonlar                   
  Ekin İlke Şen

  Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar
  Ayşe Yalıman

  Hemiplejik Omuzda Değerlendirme ve Kinezyobantlama Pratik Uygulama 
  Ekin İlke Şen

  Hemiplejik Üst Ekstremitede Zorunlu Kullanım ve Ayna Tedavisi Pratik Uygulama
  Ayşe Yalıman
  Ekin İlke Şen
  Cansın Medin Ceylan

 • Yarım Gün - İzokinetik Değerlendirme ve Egzersiz Planlama Kursu

  Kursun Adı
  İzokinetik Değerlendirme ve Egzersiz Planlama Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri

  • İzokinetik Test Nasıl Yapılır?
  • İzokinetik Test Nedir?
  • İzokinetik Test ile Elde Edilen Veriler Nelerdir ve Nasıl Analiz Edilir?
  • İzokinetik Egzersiz Nedir? Hangi Durumlarda Kullanılır?

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Elif Akalın

  Eğitmenler
  Elif Akalın, Selmin Gülbahar, Hakan Nur

  Program
  İzokinetik Değerlendirme ve Analiz Yönteminin Dayandığı Temel İlkeler
  Elif Akalın
                 
  İzokinetik Test Verilerinin Analizi
  Selmin Gülbahar

  İzokinetik Egzersiz Planlama
  Hakan Nur

  Pratik Uygulama

 • Yarım Gün - Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Probiyotikler ve Beslenme Kursu

  Kursun Adı
  Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Probiyotikler ve Beslenme Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Probiyotiklerin Tanımı 
  Kas İskelet Hastalıklarında Probiyotik Kullanımının Öğrenilmesi
  Kas İskelet Hastalıklarında Beslenmenin Detaylarının Öğrenilmesi
  Vagus Sinir Stimülasyonu ve Mikrobiyata İlişkisi

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Hasan Kerem Alptekin

  Eğitmenler
  Hasan Kerem Alptekin, Ali Veysel Özden

  Program
  Kas İskelet Hastalıklarında Probiyotikler ve Beslenme
  Hasan Kerem Alptekin 
                                                                
  Mikrobiata ve Vagus Sinir Stimülasyonu                              
  Ali Veysel Özden

  Pratik Uygulama
  Hasan Kerem Alptekin                                

 • Yarım Gün - Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Mezoterapi Kursu

  Kursun Adı
  Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Mezoterapi Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Bu kursa katılanlar, mezoterapinin temel mantığı ile ilgili teorileri, ağrılı kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanma ilkelerini öğrenecekler ve en sık karşılaşılan üst ve alt ekstremite patolojilerinde mezoterapi uygulama pratiği yapacaklardır.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Dilşad Sindel

  Eğitmenler
  Dilşad Sindel, Saime Ay, Birkan Sonel Tur

  Program
  Hoşgeldiniz ve Tanışma

  Mezoterapi Genel Bilgilendirme, Etki Mekanizmaları, Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar        

  Sık Karşılaşılan Ağrılı Üst Ekstremite Patolojilerinde Uygulama Yöntemleri

  Pratik Uygulama

  Sık Karşılaşılan Ağrılı Alt Ekstremite Patolojilerinde Uygulama Yöntemleri

  Pratik Uygulama

  Sorular ve Geri Bildirimler

 • Yarım Gün - Miyofasiyal Gevşetme Teknikleri Kursu

  Kursun Adı
  Miyofasyal Gevşetme Teknikleri Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri

  • Katılımcıların miyofasyal gevşetme teknikleri (MFG) hakkında bilgi edinmesi.
  • Fasya konusunda genel bilgilenme.
  • Miyofasyal gevşetme tekniklerinin genel prensipleri, etki mekanizmaları, endikasyon ve kontrendikasyonları hakkında bilgilenmek.
  • Kursiyerlerin sık görülen bölgelerdeki miyofasyal gevşetme tekniklerini tanıma ve uygulama yapabilmek.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Ayşegül Ketenci

  Eğitmenler
  Ayşegül Ketenci, Deniz Evcik

  Program
  Tanışma

  Fasya ve Miyofasyal Gevşetme Teknikleri Hakkında Genel Bilgilendirme
  Deniz Evcik

  Baş - Boyun Bölgesinde MFG Teknikleri ve Uygulama
  Ayşegül Ketenci

  Omuz Bölgesindeki MFG Teknikleri ve Uygulama
  Deniz Evcik

  Omurga bölgesinde MFG Teknikleri ve Uygulama
  Ayşegül Ketenci

  Bel Bölgesinde MFG Teknikleri ve Uygulama
  Deniz Evcik

  Tartışma ve Öneriler

 • Yarım Gün - Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Değerlendirme Kursu

  Kursun Adı
  Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Değerlendirme Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  •             Omurilik yaralanmalı hastanın “Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar (ASIA/ISCoS Standartları) ve ASIA Bozukluk Skalası (ABS)” temelinde değerlendirilmesinin önemi, yararları ve bu değerlendirmenin duyu, motor muayene ve ABS belirleme ayrıntıları kapsamlı ve olgu örnekleriyle birlikte interaktif olarak tartışılacaktır.
  •             Erken dönemde sistemik problemlerin ve OY’lı hastanın rehabilitasyonunun planlanması gözden geçirilecek ve olgu örnekleriyle tartışılacaktır.   

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Müfit Akyüz

  Eğitmenler
  Müfit Akyüz, Bilge Yılmaz, İbrahim Gündoğdu

  Program
  Omurilik Yaralanmalı Hastada Nörolojik ve Sistemik Değerlendirmenin Önemi ve “Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar (ASIA/ISCoS Standartları) ve ASIA Bozukluk Skalasının (ABS)” Değerlendirmede Yeri - Prognozla İlişkisi
  Müfit Akyüz

  Standart Nörolojik Muayene ve ASIA Bozukluk Skalası (ABS)                       
  İbrahim Gündoğdu

  Olgu Örnekleriyle Hastaların ASIA Bozukluk Skalasına Göre Sınıflandırılması
  Müfit Akyüz
  Bilge Yılmaz
  İbrahim Gündoğdu

  Medikal Problemler ve Rehabilitasyonun Planlanması
  Bilge Yılmaz

  İnteraktif Tartışma: Olgu Örnekleriyle Medikal Problemler ve Rehabilitasyon Planlamasına Yaklaşım
  Müfit Akyüz
  Bilge Yılmaz

  İbrahim Gündoğdu
 • Yarım Gün - Osteopati Tanıtım Kursu

  Kursun Adı
  Osteopati Tanıtım Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Osteopatinin tarihçesi, tanımı, ilkeleri, felsefesi ve tedavi prensipleri; parietal sistem problemleri için değerlendirme, teşhis ve tedavi stratejileri - mobilizasyon, manipülasyon ve kas teknikleri; visseral yapılardan  kaynaklanan kas-iskelet bölge problemlerinin teşhis ve tedavi stratejileri; kranial yapılardan  kaynaklanan kas-iskelet bölge problemlerinin teşhis ve tedavi stratejileri.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Turgay Altınbilek

  Eğitmenler
  Turgay Altınbilek, Elif Kaya

  Program
  Osteopatinin Tarihçesi, Tanımı, İlkeleri, Felsefesi ve Tedavi Prensipleri
  Turgay Altınbilek

  Parietal Sistem Problemleri İçin Değerlendirme, Teşhis ve Tedavi Stratejileri - Mobilizasyon, Manipülasyon ve Kas Teknikleri           
  Turgay Altınbilek

  Visseral Yapılardan  Kaynaklanan Kas-İskelet Bölge Problemlerinin Teşhis ve Tedavi Stratejileri  
  Elif Kaya

  Kranial Yapılardan  Kaynaklanan Kas-İskelet Bölge Problemlerinin Teşhis ve Tedavi Stratejileri    
  Elif Kaya


 • Yarım Gün - PRP (Platelet Rich Plasma) Kursu

  Kursun Adı
  PRP (Platelet Rich Plasma) Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  PRP, kök hücre, CGF hakkında temel bilgileri, gelinen son noktayı, endikasyon ve kontendikasyonlarını, uygulama şekillerini ve klinik sonuçlarını vermek, pratik uygulama yapmak.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Hasan Oğuz

  Eğitmenler
  Hasan Oğuz, Murad Aktan, Selçuk Duman

  Program
  Kök Hücre Kavramı, Kaynakları, Hazırlanması
  Selçuk Duman 
                 
  PRP Nedir, Etki Mekanizması, Hazırlanması
  Murad Aktan
                                                
  Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında PRP, CGF, Kök Hücre Uygulamaları                                    
  Hasan Oğuz

  PRP Kitiyle PRP Hazırlanması ve Hastaya Uygulanması
  Hasan Oğuz


 • Yarım Gün - Temporomandibular Eklem Hastalıklarında Değerlendirme ve Tanı Kursu

  Kursun Adı
  Temporomandibular Eklem Hastalıklarında Değerlendirme ve Tanı  Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  1. Temporomandibular Eklem (TME) Anatomi ve Biyomekaniğinin Öğretilmesi
  2. TME Değerlendirme Konusunda Bilgi Sahibi Olmak
  3. TME Hastalıkları ve Risk Faktörlerinin Öğretilmesi
  4. TME Hastalıklarında Tedavi ve Ev Egzersiz Programlarının Öğretilmesi (manipülasyon, kuru iğneleme, tetik nokta enjeksiyonu)

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Nalan Çapan

  Eğitmenler
  Nalan Çapan, Cihan Aksoy, Ayşe Karan

  Program
  TME Biyomekaniği ve Risk Faktörleri
  Cihan Aksoy
                                                
  TME Hastalıkları ve Değerlendirme                                        
  Nalan Çapan

  TME Hastalıklarında Tedavi ve Ev Egzersiz Programları                                  
  Ayşe Karan

  TME Değerlendirme, Tedavi Uygulamaları (Pratik Uygulama)
  Cihan Aksoy
  Ayşe Karan
  Nalan Çapan


 • Yarım Gün - Travmatik El (Tendon ve Sinir Yaralanmaları) Rehabilitasyonu Kursu

  Kursun Adı
  Travmatik El (Tendon ve Sinir Yaralanmaları) Rehabilitasyonu Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Bu kursun sonunda katılımcılar elindeki tendon ve sinir yaralanmalarının temel onarım prensipleri ve onarım sonrası rehabilitasyonu konusunda temel bilgiye sahip olacaklardır.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Lale Altan İnceoğlu

  Eğitmenler
  Lale Altan İnceoğlu, Alp Çetin, Serolİnceoğlu

  Program
  Eldeki Tendonların Fonksiyonel Anatomisi
  Lale Altan İnceoğlu
                                                
  Eldeki Tendon Yaralanmalarına Cerrahi Yaklaşım                                            
  Serolİnceoğlu

  Eldeki Tendon Yaralanmalarının Rehabilitasyonu
  Lale Altan İnceoğlu
                                                
  Eldeki Sinir Yaralanmalarına Cerrahi Yaklaşım                                    
  Serolİnceoğlu

  Eldeki Sinir Yaralanmalarının Rehabilitasyonu                                   
  Alp Çetin

  Vaka Tartışması               
 • Yarım Gün - Ultrasonografi Eşliğinde Sakroiliak Eklem, Piriformis ve Kalça Eklem Enjeksiyonları Kursu

  Kursun Adı
  Ultrasonografi Eşliğinde Sakroiliak Eklem, Piriformis ve Kalça Eklem Enjeksiyonları Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Her kursiyerin sakroiliak eklemi, piriformis kasını ve kalça eklemini  ultrasonografik olarak gösterebilmesi ve bu yapılar için yapılacak enjeksiyon tekniklerini öğrenip, uygulayabilmesi.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Kenan Akgün

  Eğitmenler
  Kenan Akgün, Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu, Deniz Palamar Kadıoğlu

  Program
  Ultrasonografi Eşliğinde Sakroiliak Eklem Enjeksiyonları
  Kenan Akgün
                                
  Ultrasonografi Eşliğinde Piriformis Enjeksiyonları                                            
  Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu

  Ultrasonografi Eşliğinde Kalça Eklem Enjeksiyonları
  Deniz Palamar Kadıoğlu              

  Pratik Uygulama                                             


 • Yarım Gün - Vertigo Rehabilitasyon Kursu

  Kursun Adı
  Vertigo Rehabilitasyon Kursu

  Kursun Süresi
  Yarım Gün

  Öğrenim Hedefleri
  Branşımız açısından çok önemli ancak nispeten üzerinde az çalışılan bir rahatsızlık olan vertigoyu ve tedavi yöntemlerini tanımak, vertigonun rehabilitasyonu için neler yapılabileceğini öğrenmek, rehabilitasyonun önemli bir parçası olan manevralar ve egzersizler konusunda pratik deneyim kazanmak.

  Kurs Sorumluları
  Koordinatör
  Ayşe Karan

  Eğitmenler
  Ayşe Karan, Demirhan Dıraçoğlu, Nalan Çapan

  Program
  Vertigo Hakkında Genel Bilgilendirme
  Ayşe Karan

  Vestibüler Egzersizlerden Örnekler
  Nalan Çapan

  Bppv'de Tanı ve Tedavi Manevraları                                      
  Ayşe Karan

  Vertigoda Manipülasyon ve Enjeksiyon Uygulamaları
  Demirhan Dıraçoğlu